О Старом селу

Месне Заједнице - Старо Село
Адреса: Булевар Ослобођења 5
ПТТ: 11324
Нема запослених лица, председник и заменик раде волонтерски.
Телефон/фаx: 026/841-410,
Председник: Небојша Марковић 064/615-18-43
Заменик председника: Дејан Јаношевић 061/16-66-007

Насеље Старо Село се налази на територији општине Велика Плана, Подунавски регион. Старо Село је у јужном делу општине, граничи се са општинским седиштем Велика Плана, Радовањем, Новим Селом и са општинама Жабари и Свилајнац. Кроз село паралелно пролазе река Велика Морава, ауто-пу, железничка пруга Београд Ниш и Цариградски друм. Из горе наведеног јасно је да село има веома повољан географски положај јер се налази на главним саобраћајним артеријама.
Географски атар се простире у правцу 

  • запад – исток 21,03,70-21,09,10 (северна георафска ширина) и 
  • север – југ 44,19-44,16 степени ( источна географска дужина).
Село је насеље разбијеног типа и налази се на алувијалној равни реке Велике Мораве. Атар се простире и на побрђе, а на два места прелази и на десну обалу реке Велике >Мораве. Најнижа надморска висина је 94.ма највиша 263 м, (брдо Расповица), 212м (Крушица) 227 м (Јастребац). Центар села је на 99м, северно је „ Доњи крај“, јужно „ Горњи крај“ висинска разлика ова два краја је свега 4-5м.

У сеоском атару доминира ново корито Велике Мораве. Насипом и каналима равница је сачувана од поплава које су у ранијим годинама биле честе, са брда теку потоци: Грабовачки, Речица и Гибавица. Поред њих постојале су Доћан ( сада је сув), Млака ( и данас постоји извор поред пруге где извире топла минерална вода) и Калуђерица.
Село се налази у умереном континенталном појасу са јасном израженом разликом сва четри годишња доба.
Површински састав тла је раније био у заливу Панонског мора па ово земљиште носи његова обележја. Земљиште је веома плодно и и погодно за обраду и наводњавање и на њему успевају готово све културе као и у Војводини.
Флора и фауна је разноврсна и али са годинама број и врсте се смањују због промена климатских услова као и небриге самог становништва.
Површина села износи 3.420.хектара, а број становника се непрекидно смањује јер велики број младих нема основних услова за живот а пре свега за посао. Према попису 1981.год. село је имало 4.125 становника сада је тај број 3.468. Велики број мештана је у иностранству нарочито Ромска популација које у Старом Селу има доста. Структура становништва је у задњим годинама услед ратова и свих осталих дешавања доста промењена у смислу насељавања села избеглим и расељеним лицима. Захваљујући добрим природним условима и одличним саобраћајним везама село спада у ред богатих насеља општине.
Старо Село у односу на број становника процентуално има највише лекара и инжињера који живе и раде широм света. 

Становништво је базирано углавном на пољопривредну производњу и има регистрованих 468 домаћинства. Производња је разноврсна сходно могућностима мештана а највећи проблем је наводњавање.
У Старом Селу не постоји ни једна фирма – предузеће које се бави производњом и ако постоје услови (земљиште поред ауто-пута) да се исто развија . Предузећа и радње се углавном баве трговином и услугама.
У селу постоји и ради амбулантна станица – Дома здравља која грађанима пружа основне услуге везано за лечење и проверу здравља становништва.
Оно што треба поменути на територији села налази се манастир „Покајница“, Хотел Плана, предузеће „ Хемикс“ ДОО.
По иконостасу сеоске цркве  Старо Село је препознатљиво у широј околини.

Нема коментара:

Постави коментар